fbpx
Bel voor gratis advies en hulp.

06 - 8274 4874

Blog

Wordt vermogensbijtelling voor letselschade slachtoffers afgeschaft?

Wordt vermogensbijtelling voor letselschade slachtoffers afgeschaft?

Slachtoffers van letselschade die een uitkering ontvangen moeten geen vermogensbijtelling betalen.

Het Verbond van Verzekeraars wil de vermogensinkomensbijtelling voor mensen die een letselschade-uitkering krijgen afschaffen. Volgens het Verbond is een letselschadevergoeding geen vermogen, maar een inkomen omdat een slachtoffer door letsel niet kan werken. De vergoeding is bedoeld als potje voor de toekomst. Toch worden de slachtoffers door de Belastingdienst vaak aangeslagen voor vermogensbelasting. Een soortgelijke vrijstelling geldt al wel voor b.v. des-slachtoffers, asbestslachtoffers en de overlevenden van de brand in Volendam in 2001.

1. Welke financiƫle voordelen heeft de mogelijke afschaffing van de vermogensbijtelling voor letselschadeslachtoffers?
De huidige bijtelling leidt er toe dat letselschadeslachtoffers met een uitkering met fikse eigen bijdragen voor onder meer Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Wlz (Wet Langdurige Zorg) te maken krijgen. Een vrijstelling vermogensbijtelling voor letselschadeslachtoffers met een uitkering zou betekenen dat het extra deel van het vermogen dat de regering sinds 2013 meetelt bij de berekening van de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf/Wmo en Zorg met Verblijf komt te vervallen. Echter, zover is het nog niet. Het kabinet wil letselschadeslachtoffers vooralsnog geen financiƫle vrijstelling geven van de vermogensinkomensbijtelling.

Bron: amweb