fbpx
Bel voor gratis advies en hulp.

06 - 8274 4874

Blog

Eén medisch adviseur?

Eén medisch adviseur: wel of geen goed idee:

Op 24 mei 2016 nam Theo Kremer afscheid als directeur van het PIV (Personenschade Instituut van Verzekeraars). Hij was een voorstander van het systeem om met één medisch adviseur te werken. Maar is dat een goed idee.

Vanuit verzekeraars oogpunt zal dit zeker als een goed idee worden gezien, omdat de kosten voor de behandeling van een letselschade dalen. Het scheelt immers of je 1 of 2 medisch adviseurs moet betalen. Verder versnelt het werken met één medisch adviseur de schaderegeling, omdat de doorlooptijd om een medisch advies te krijgen korter is. Immers, nu wordt de medische informatie beoordeeld door een van de beide medisch adviseurs en daarna door de andere medisch adviseur. Als er dan vervolgens vragen en opmerkingen over en weer zijn, dan wordt dat traject herhaalt. De verzekeraar houdt kosten in zijn zak en het slachtoffer krijgt eerder duidelijkheid.

Tot zover geen probleem lijkt het, echter: Er zijn (bijna) geen medisch adviseurs die een dergelijke onafhankelijke rol als adviseur voor beide partijen op zich kunnen nemen. Bijna alle artsen die nu als medisch adviseur werkzaam zijn, treden op voor één van beide kampen, dus werken of voor verzekeraars of voor slachtoffers. De enkele medisch adviseurs die nu voor beide kampen werken, vertonen soms het gedrag van een kameleon door van kleur te verschieten en met de pet van de verzekeraar op in een zelfde zaak een totaal ander standpunt in te nemen als met de pet van medisch adviseur voor het slachtoffer. Dit geeft aan hoe afhankelijk een advies is van wie de opdrachtgever is.

Het blijft voor een slachtoffer van groot belang een evenwicht te creëren tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de belangenbehartiger, met op dezelfde wijze een evenwicht tussen de medisch adviseur van de verzekeraar en de medisch adviseur van de belangenbehartiger. Alleen op deze wijze ontstaat echte duidelijkheid. Onjuiste argumenten van een van beide medisch adviseurs zullen het onderspit delven en van tafel moeten. Als dit evenwicht er niet meer is, zal zelfs een medisch adviseur die aanvankelijk onpartijdig optreedt niet meer gecorrigeerd worden als hij naarmate de tijd verstrijkt opschuift naar een van beide kampen.

De kosten voor de verzekeraar ten spijt, maar slachtoffers moeten het recht behouden advies van een eigen medisch adviseur te krijgen.