fbpx
Bel voor gratis advies en hulp.

06 - 8274 4874

Blog

Schade door hoverboards

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat er in 2016 ongeveer 1.300 mensen op de spoedeisende hulp zijn behandeld, in verband met letsel dat zij hebben opgelopen door het rijden met een hoverboard (http://bit.ly/2sQxmHv). Het grootste deel van de slachtoffers zijn kinderen.

Deze cijfers hebben betrekking op ongevallen van de gebruikers van hoverboards. Maar wat als een berijder van een hoverboard schade veroorzaakt. Wie dekt die schade?.

Stel een kind van 12 jaar rijdt op een hoverboard op een fietspad, maar heeft dit nog niet goed onder de knie. Het hoverboard schiet onder hem vandaan en raakt een passerende fietser die daardoor ten val komt. Gevolg, medische kosten (ambulancevervoer naar ziekenhuis, röntgenfoto’s enz), enige tijd niet kunnen werken door een hersenschudding en een polsfractuur, kapotte fiets enz.

Een hoverboard is speelgoed, maar ook een motorvoertuig. Immers, het is een voertuig met een motor. Er geldt geen verzekeringsplicht (een hoverboard zou ook niet tegen aansprakelijkheid verzekerd kunnen worden) en dus worden de ouders aangesproken, omdat het kind nog onder de 14 jaar is. De ouders sturen dit door naar hun AVP-verzekeraar. De kans is echter groot dat deze de vordering (terecht) afwijst. In beginsel is schade door een motorvoertuig namelijk uitgesloten op een AVP. In sommige polissen is er echter weer een uitzondering op deze algemene uitsluiting opgenomen, omdat het speelgoed betreft. Daar geldt dan wel de restrictie voor dat het hoverboard maar een beperkte maximum snelheid mag hebben. Deze maximum snelheid kan per polis verschillen. De ruimste dekking is een AVP waarin een snelheid tot 10 km/uur nog wordt gedekt.

In het voorbeeld was er geen uitzondering op de algemene uitsluiting in de AVP opgenomen en dekte die dan ook niets. Het slachtoffer kan vervolgens een schadevergoeding van de ouders zelf vorderen, maar die gaven aan niet te kunnen betalen. Uiteraard kunnen zij in een procedure worden gedwongen te betalen, maar dan moet bedacht worden of de kosten van de procedure het belang niet te boven gaan. Betaal je meer aan de procedure dan er schade wordt geleden, dan heeft dat uiteraard geen zin.

De trieste conclusie kan dan zijn dat er wel iemand aansprakelijk is voor de schade, maar dat dit in de praktijk toch niet verhaalbaar is.