fbpx
Bel voor gratis advies en hulp.

06 - 8274 4874

Blog

Slachtoffers hebben recht op hoger smartengeld

Om de hoogte van het smartengeld te bepalen wordt gekeken naar vergelijkbare zaken uit het verleden.
Professor Louis Visscher stelt dat dit achterhaald is, omdat slachtoffers dan op een relatief klein bedrag aanspraak kunnen maken.
In het buitenland zijn de vergoedingen een stuk hoger.

Een voorbeeld is een 37-jarig slachtoffer van een bedrijfsongeval die zijn beide benen en een arm verloor en hiervoor €175.000 aan letselschadevergoeding ontving.
In Duitsland zou hij meer dan €700.000 hebben ontvangen.
Professor Visscher pleit voor een nieuw systeem om te bepalen op welk bedrag een letselschade slachtoffer recht heeft.
Hij heeft onderzocht hoeveel men over heeft om bijvoorbeeld te voorkomen dat een been geamputeerd wordt.
Aan de hand van deze methode kan een smartengeld vergoeding worden berekend.
Volgens het systeem van prof. Visscher zou dit slachtoffer die ernstige letselschade opliep, recht hebben op €850.000 aan smartengeld.