fbpx
Bel voor gratis advies en hulp.

06 - 8274 4874

Blog

Daling verkeersslachtoffers gevolg van economische crisis

Uit schade-magazine 10-11-2015 (http://www.schade-magazine.nl/nieuws/archief/2015/11/daling-verkeersslachtoffers-gevolg-van-economische-crisis/1114)

De stevige daling van het aantal verkeersongevallen in de afgelopen jaren is niet gevolg van goede overheidscampagnes, maar kan voor twee derde worden toegeschreven aan de economische crisis. Dat heeft vooral te maken met de vertraagde groei van het verkeersvolume, het lagere aantal jongeren op de weg en voorzichtiger rijgedrag. Dat blijkt uit een rapport van het International Transport Forum van het OECD. Onderzoekers hebben verschillende eerdere studies geanalyseerd en daarbij de link gelegd tussen economische welvaart en verkeersveiligheid. Daaruit blijkt dat werkloosheid in grote mate bepaalt hoeveel ongelukken er gebeuren op de openbare weg.

Uit het onderzoek komen drie fenomenen duidelijk naar voren die volgen uit een economisch slechte periode en tegelijk de verkeersveiligheid ten goede komen. Eén van de meest voor de hand liggende is de lagere groei van de hoeveelheid verkeer op de weg of zelfs een afname van het verkeersvolume. Daardoor worden minder ongelukken veroorzaakt. Economisch moeilijke tijden worden daarnaast in verband gebracht met een extreme daling van bestuurders uit een hoge risicogroep, namelijk jongeren. Werkloosheid komt namelijk vaker voor onder jongeren dan onder ouderen, en daardoor bevinden zij zich minder op de weg. Als derde wordt de daling van het inkomen bij alle weggebruikers aangehaald. Die worden in het onderzoek in verband gebracht met minder gevaarlijk rijgedrag. Zo wordt minder vaak gedronken wanneer men nog moet rijden, rijdt men langzamer om brandstof te besparen en gaan mensen minder vaak op vakantie.
Veel Europese landen noteerden sinds het begin van de economische crisis in 2008 het laagste aantal verkeersdoden ooit gemeten, maar het is dus maar de vraag in hoeverre dit het gevolg is van bijvoorbeeld verkeersveiligheidscampagnes. Tweederde van de reductie wordt toegeschreven aan de crisis, en de overgebleven afname is gelijk aan de jaren ervoor. Daarom stelt het OECD dat overheden slim moeten inzetten op meer verkeersveiligheid en er rekening mee moeten houden dat de dalende lijn na de crisis niet zonder meer doorgezet worden. Dit kan worden versterkt door meer energie te steken in campagnes tegen bijvoorbeeld rijden onder invloed, te hard rijden en rijden zonder helm of gordel.